Back

★ Нийгэм эдийн засгийн ухаан

                                               

Умард Юань Улс

Монгол Улс нь Монголын эзэнт гүрний дараа 1368-1691 онд оршин тогтносон монголчуудын улс юм. 1388 он хүртэл Умард Юань нэрийг хэрэглэж байсан ба Эсэн тайш хаан болоод Их Юань гэж өөрчлөн нэрлэж байсан ба бусад үед Дөчин Дөрвөн хоёр буюу бүрнээрээ Дөчин Дөрвөн хоёрын Монгол Улс гэсэн албан ёсны нэртэй байжээ. Мөн түүхийн судалгааны ном зохиолуудад энэ үеийг "Бага хаадын үеийн Монгол", "Улс төрийн бутралын үеийн Монгол", "14-17-р зууны Монгол" гэж нэрлэдэг. 14-17-р зууны Монголын түүхэн сурвалж номнуудад "дөчин дөрвөн хоёр" гэж бичсэн байдаг тул "Дөчин дөрвөн хоёр" гэж нэрлэдэг. 14-р зуунаас ...

                                               

2016 он

1 сарын 15 - Одоогоор АНУ-ын зах зээлд хагас өөрийгөө жолооддог Волво S90 ба Тесла S хоёр автомашин зарагдаж байна. Эдгээр автомашин нь автомат жолоодлогын үедээ хүний оролцоог бага шаардах ба өмнө нь осол гарсан тохиолдолд автомашиныг богино хугацаанд зогсоох чадвартай аж. 1 сарын 28 - АНУ-ын ДелтаВинг Технологийн групп ба ДХК Цахилгаан Машин компаниуд хамтарч одоогийнхоос 75% бага хэмжээтэй автомашинд зориулсан цахилгаан хөдөлгүүрийг бүтээв. Энэ хөдөлгүүр нь ижил төрлийн хөдөлгүүрээс хүчээр огт дутахгүй бөгөөд технологийг нь сайжруулж халалтыг нь бууруулах дэвшилтэт шийдлүүд хийснээр илү ...

                                     

★ Нийгэм эдийн засгийн ухаан

Нийгэм эдийн засгийн ухаан (англи: socioeconomics)гэдэг нь эдийн засгийн үзэгдлүүд болон нийгмийн үзэгдлүүдийн хоорондын холбоог судалдаг шинжлэх ухаан юм.

                                     
 • Эдийн засгийн шинжлэх ухаан нь эдийн засаг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Эдийн засаг нь бараа болон үйлчилгээний хэрэглээ, хуваарилалт, үйлдвэрлэлийн талаар
 • Эдийн засаг бол ховор хязгаарлагдмал нөөц баялгийг нийгэм ба нийгмийн бүлэг, нэгжүүдийн одоогийн ба ирээдүйн хэрэгцээ, шаардлагыг хангах зорилгоор хэрхэн
 • зэрэгцээ эдийн засаг, нийгэм улс төр, зохион байгуулалтын механизмыг судална. Хөгжлийн эдийн засгийн ухаан нь улсын идэвхтэй үүрэг, эдийн засгийн шилжилтийн
 • Монголсовцветмет аж ахуйн газрыг 1973 онд нээн ажиллуулснаас гадна, манай орны нийгэм эдийн засгийн амьдралд өнөө хүртэл үр шимээ өгч буй Эрдэнэт үйлдвэр 1978 онд
 • 2. Аж үйлдвэржсэн нийгмийн хөгжлийн хамгийн сүүлчийн үе шат. 3. Нийгэм - эдийн засгийн формацийн өвөрмөц төрөл. 4. Мэдээллийн соёл иргэншил болох хүн
 • Нийгэм - эдийн засгийн үйл процессийг математик томъёо ашиглан илэрхийлж, түүний хөгжил, өөрчлөлтийн хандлагыг компьютер дээр олон хувилбараар дүрслэх боломж
 • либерал үзэл - ын номлол бий болжээ. Неолиберализм юуны өмнө төрийн нийгэм эдийн засгийн үүргийн тухай уламжлалт либерал ойлголтыг хянан үзэж төрийн зохицуулалтыг
 • Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Нийгэм - эдийн засгийн албаны проректор, 1997 - 2001 онд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эдийн засгийн факультетэд декан, улмаар 2001 - 2004
 • бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх улс төр, эдийн засаг, нийгэм болон шинжлэх ухаан технологийн гадаад орчны шалтгаануудыг тодорхойлон гаргахад
 • засаг, харилцаа холбоо, түүх, олон улсын эрх зүй, хүн ам зүй, гүн ухаан газар зүй, нийгэм судлал, эртний судлал, гэмт хэрэг зүй, сэтгэл зүй, хүйс судлал
                                     
 • Анагаах ухаан эрүүл мэндийн сэтгүүл Гэр бүлийн сэтгүүл Урлаг, спортын сэтгүүл Нийгэм эдийн засгийн сэтгүүл Улс төр, эдийн засгийн сэтгүүл Эдийн засгийн сэтгүүл
 • Шинжлэх ухаан технологийн түүх Түүхийн шинжлэх ухааны салбар биш Соёлын хөдөлгөөнүүд Эдийн засгийн түүх Урлагийн түүх Кино урлагийн түүх Эдийн засгийн сэтгэлгээний
 • Марксизм нь түүхийн хөгжлийн материалист тайлал дээр үндэслэсэн ертөнцийг үзэх үзэл ба нийгэм - эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийх арга юм.
 • ангийн тэмцлийн түүх юм. Маркс нь капитализмыг, урьд нь байсан, нийгэм болон эдийн засаг дээр тулгуурласан нийгмүүдийн адил дотоод шалтгаануудаас сүйрнэ
 • Тэр доод зэргийн ба дээд зэргийн таашаал байна гэж хуваан үзсэн. Тэр эдийн засгийн амьдралд дадал туршил, зан заншлын ролийг гаргаж тавьсан. Тэр хүмүүсийн
 • ажиллагааны тухай шинжлэх ухаан юм. Социологи, эдийн засгийн ухаан дахь институционализм нийгмийн институтыг хамт олны, нийгэм - сэтгэл зүйн бүлэглэл гэж
 • Зөвлөлтийн заавраар ард түмний мал сүргийг хүчээр нийгэмчилж, улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжилд шүүмжлэлтэй хандсан улс төрч, урлаг соёлын зүтгэлтэн, эх
 • эрх зүйн философийн зарим чиг хандлага нь эрх зүйн үүсэл, хөгжилд нийгэм эдийн засгийн хүчин зүйлүүд нөлөөлөхийг үгүйсгэдэггүй боловч марксист эрх зүйн
 • Нийгэм эдийн засгийн ухаан болон макро эдийн засгийн ухаанд илүү өргөн хүрээнд Хэрэглэгч болон нийлүүлэгчийн хоорондох солилцоо гэж үздэг ч Нийгэм
 • мэдэлтнүүдэд хүндрэл учруулжээ. Ингэснээр Зөвлөлт засгийн удаан хугацаанд нуун дарж байсан нийгэм эдийн засгийн хямрал зэрэг нь ил гарсан. Хэвлэлүүд Их Цэвэрлэгээ
 • егүүтгэхээр оролдох нь манай улсын хувьд төдийгүй дэлхийн олон оронд нийгэм эдийн засгийн болон сэтгэц - нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлын нэг болоод
 • Байгалийн ухаан нь Математик Физик, Япон хэлээр шалгалт өгдөг Нийгмийн ухаан нь Математик Нийгэм Япон хэлээр шалгалт өгдөг Монбушо засгийн газрын
                                     
 • баримтлана. - Эдийн засгийн өндөр өсөлтийг бий болгох улс төр, нийгэм эдийн засгийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. - Зах зээлд өрсөлдөөнийг дэмжиж, эдийн засагт
 • анх социологи sociology буюу нийгэм судлал Hendry 1999: 8 гэж нэрлэх санал тавьснаас хойш нийгмийн шинжлэх ухаан бусад шинжлэх ухааны адил хөгжлийн
 • үнийн систем тогтоосон, зах зээлийн баримжаатай эдийн засагтай. Чили улс нь Ази - Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа APEC болон Транс - Номхон далайн
 • эхэлж Шинэ Эрхийн эдийн засгийн бодлогод нөлөөлөх болов. 1950 онд Хаек Лондоны их сургуулийг орхин Чикагогийн их сургуульд Нийгэм ёс суртахууны чиглэлээр
 • инженер - технологич мэргэжил эзэмшсэн 1991 - 1992 онд Берлин хотын Техник - Эдийн засгийн дээд сургууль, Менежмент, бизнесийн удирдлага 1982 - 1988 Улаанбаатар
 • өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, шинжлэх ухаан сургалт - үйлдвэрлэл, үйлчилгээний холбоог бэхжүүлж, эх орны нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилтыг
 • өмнөх үеийн сүм, хийдүүд устгагдсан байна. 1990 оны ардчилсан нийгэм зах зээлийн эдийн засгийн төлөөх тэмцэл Улаанбаатарт өрнөжээ. Энэ тэмцлийн үр дүнд дэлхийд
 • Зөвлөлт Холбоот Улстай дотно байж, нийгэм эдийн засгийн бат суурь тавигдан 1990 онд ардчилсан дэглэм, зах зээлийн эдийн засагт шилжин орсон. Одоо парламентын

Users also searched:

нийгэм эдийн засгийн ухаан,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →