Back

★ Огторгуй

                                               

Хаусдорфын огторгуй

Математикт Хаусдорфын огторгуй гэж ялгаатай цэг болгон нь дөхөлтөөр тусгаарлагддаг топологи огторгуйг хэлнэ. T 2 огторгуй ч гэдэг. Топологи огторгуйн тухай янз бүрийн тусгаарлалтын аксиомуудын нөхцөлд энэхүү Хаусдорфын огторгуй нь хамгийн ихээр дурьдагддаг. Топологийн онолын үндэслэгчдийн нэг Феликс Хаусдорфын нэрээр нэрлэгдсэн.

                                               

Бөмбөлөг

Бөмбөлөг гэдэг нь бөмбөрцгийн гадаргуу юм. Математикт бөмбөлгийг зайн тухай ойлголт өгөгдсөн огторгуйн тодорхой цэгээс ижил зайд орших элементүүдийн олонлог хэмээн тодорхойлдог. Тэрхүү цэгийг бөмбөлгийн төв гэх бөгөөд бөмбөлөг нь төвийнхөө хувьд, мөн төвийг дайрсан дурын шулуун, дурын хавтгайн хувьд тэгш хэмтэй дүрс болно. Бөмбөлгөөр хашигдсан огторгуйн хэсэг нь бөмбөрцөг юм. Ерөнхийдөө бөмбөлөг гэвэл Евклидийн огторгуй E 3 -д тодорхойлогдсон буюу 3-хэмжээст бөмбөлгийг ойлгоно.

                                               

Шулуун (математик)

Шулуун шугам эсвэл товчоор шулуун гэдэг нь геометрийн элемент бөгөөд, төгсгөлгүй эгц үргэлжлэх, захын цэггүй, 0 өргөнтэй дүрс юм. Төгсгөлөг урт бүхий шулууны хэсгийг хэрчим, нэг захын цэг бүхий шулууны хэсгийг цацраг гэдэг. Тодорхойлолт: Шулуун нь төгсгөлгүй урт, төгсгөлгүй нарийн болоод хоёр чиглэлдээ хязгаарлагдахгүй шугамыг шулуун гэж нэрлэнэ. Эхлэлтэй төгсгөлгүй шугамыг цацраг гэнэ. Эхлэл төгсгөлтэй шугамыг хэрчим гэнэ. Харин цэгийг тодорхойлолтгүй авч үздэг билээ.

                                               

Гүдгэр олонлог

Евклидийн огторгуйд өгөгдсөн олонлогийн дурын 2 цэгийг холбосон хэрчмийн бүх цэг тухайн олонлогт харьяалагдаж байвал уг олонлогийг гүдгэр олонлог гэж нэрлэнэ.

                                               

Стефан Банах

Стефан Банах нь Польшийн математикч юм. Тэрээр Австри-Унгарын эзэнт гүрний харьяанд байсан Краков хотод төржээ. Львовын технологийн их сургуульд инженер болохоор суралцаж байсан боловч математик дахь авъяас билэг нь илэрч, математикч болжээ. 1920 онд докторын зэрэг горилсон бүтээлдээ өдгөө Банахын огторгуй гэгдэх болсон ойлголтыг оруулж ирснээр орчин үеийн функционал анализын эцэг гэж нэрлэгдэх болжээ. Банах 1939 онд Польшийн математикчдын нийгэмлэгийн тэргүүнээр сонгогдсон байна. Дэлхийн хоёрдугаар дайны үед Нацист Германд олзлогдож байсан бөгөөд Зөвлөлт Холбоот Улс түүний амьдарч байсан ...

                                               

Синусын теорем

Тригонометр дэх Синусын теорем гэдэг нь гурвалжны талуудын урт болон өнцгүүдийн синусын хоорондын хамаарлыг харуулсан тэгшитгэлийг хэлнэ. Томьёолбол, a sin ⁡ A = b sin ⁡ B = c sin ⁡ C = d, {\displaystyle {\frac {a}{\sin A}}\,=\,{\frac {b}{\sin B}}\,=\,{\frac {c}{\sin C}}\,=\,d,} Энд a, b, c нь гурвалжны талуудын урт, A, B, C нь тэдгээрийн эсрэг өнцгүүдийг заана баруун гар тал дахь зургийг үзнэ үү. Мөн d нь уг гурвалжныг багтаасан тойргийн диаметр. Уг тэгшитгэлийн, диаметртэй хэсгийг нь ашиглаагүй үед урвууг нь ашиглах тохиолдол бий: sin ⁡ a = sin ⁡ b = sin ⁡ C c. {\displaystyle {\frac {\si ...

                                               

Нэгж тойрог

Математикт 1 радиустай тойргийг нэгж тойрог гэдэг. Ялангуяа тригонометрт тэгш өнцөгт координатын систем өгөгдсөн Евклидийн хавтгай дахь цэгт төвтэй 1 радиустай тойргийг нэгж тойрог гэх нь олонтаа. Нэгж тойргийг ихэвчлэн S 1 гэж тэмдэглэдэг, олон хэмжээст огторгуй дахь ерөнхийлөл нь нэгж бөмбөлөг болно. x, y нь координатын хавтгайн I хэсэгт, нэгж тойрог дээр орших цэг байг. Тэгвэл x ба y нь 1 урттай гипотенуз бүхий тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд болно. Иймээс Пифагорын теорем ёсоор, x ба y нь дараах тэнцэтгэлийг хангана: x 2 + y 2 = 1. {\displaystyle x^{2}+y^{2}=1.} Бүх x -ийн хувьд x 2 = − ...

                                               

Балар эртний үе

Балар эртний үе гэдэг нь бичиж тэмдэглэгдсэн түүхээс өмнөх үе юм. Түүхийг бичиж тэмдэглэх боломжтой болсоноор балар эртний үеийг бичиж тэмдэглэж эхэлсний өмнөх үеийн хүн төрлөхтний оршин байсан цаг үеийг хамарна. Археологич Paul Tournal өөрийн хойд Францын агуйгаас олсон олдворуудыг тайлбарласнаар энэхүү ойлголтийг анх үүсгэсэн. Гэхдээ уг ойлголт нь Францад 1830-аад онд хэрэглээнд орсон бөгөөд "Балар эртний үе" хэмээх үгийг Англи хэлэнд археологич Daniel Wilson 1851 онд анх оруулжээ. Балар эртний үе огторгуй анх үүссэнээс эхлэн бүх үеийг хамааруулж болох ч дэлхий дээр амьдрал үүссэн цаг үе ...

                                               

Дөрвөн цаг (Нацагдоржийн шүлэг)

                                               

Богдын лүндэн

Богд хаан Живзундамба лүндэндээ:" Миний сургаалийг нэг гэрийн дотор нэгэн удаа уншваас тэр гэрийн барцад магад арилна. Хоёр удаа уншваас гадны барцад магад арилна. Гурав дуудваас гурван муу заяанд унахгүй, гурван төрөлдөө бурханы оронд надтай учирч төрнө шүү” хэмээн айлджээ…

                                               

Вектор (математик ба физик)

Векторын уламжлал, гурван хэмжээст евклидийн огторгуй дахь хоёр вектороос, гурав дахь гурван хэмжээст евклидийн векторыг гарган авах. Нормаль вектор, эсвэл гадаргуун нормаль, гадаргуу дахь цэгтэй перпендикуляр вектор. Евклидийн вектор, хэмжээ ба чиглэл бүхий геометр биет, мөн эерэг эерэгээр тодорхойлогдсон дотоод уламжлал, евклидийн векторын огторгуйн элемент. Физикт, евклидийн вектор нь хэмжээ ба чиглэлтэй, хүч г. м. физик хэмжигдэхүүнүүдийг илэрхийлэхэд ашиглагддагаараа скаляр хэмжигдэхүүнээс ялгагдана скаляр хэмжигдэхүүн нь чиглэл үгүй. Лапласа - Рунге- Ленцийн вектор, сансрын астрономи ...

                                               

Jump drive

Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт science fiction салбарын таамагласан нээлтийн нэг нь Үсрэлт jump бөгөөд энэ нь гэрлийн хурднаас ч илүү хурданfaster than light аялах арга юм. Холбогдох ойлголтууд нь hyperdrive, warp drive болон interstellar teleporter зэрэг болно. Jump drive-ийн гол шинж чанар нь starship-д хоёр цэгийн хооронд хоромхон зуур teleported хийх боломжийг олгодог. Энэ нь магадгүй хэдэн гэрлийн жилийн алсад, нэг хоромхон зуурт сансрын хөлгийн сансар огторгуй дахь нэг цэгээс нөгөө цэгт хүргэх боломжийг бий болгож байх магадлалтай. Цаг хугацааны аялалын нэгэн адил шинжлэх ухааны уран зө ...

Огторгуй
                                     

★ Огторгуй

Огторгуй гэдэг нь объектын байрлал, чиглэлийг заадаг хязгааргүй гурван хэмжээст орон зай юм. Хэдийгээр бодит орон зайг гурван шулуун шугмаар илэрхийлдэг боловч орчин үеийн физикт дөрвөн хэмжээст хугацаат-орон зайн нэг хэсэг нь бидний мэдэрдэг огторгуй юм гэж үздэг. Огторгуйн тухай ойлголт нь үндсэн физкийн хамгийн чухал гол ойлголт болно. Одоог болтол гүн ухаанчид огторгуй нь тусдаа зүйл эсвэл олон зүйлсийн холбоос, эсвэл том зүйлийн нэгэн хэсэг талаар хоорондоо маргаантай байдаг.

                                     
 • Хаусдорфын огторгуй юм. Хаусдорфын огторгуйн дэд огторгуй ба шулуун үржвэр огторгуй нь мөн Хаусдорфын огторгуй болно. Хаусдорфын огторгуй нь T1 огторгуй юм.
 • Англи: mathematics, Орос: математика буюу Тоон ухаан нь тоо хэмжээ, бүтэц, огторгуй өөрчлөлт зэрэг ойлголтууд дээр төвлөрсөн мэдлэгийн цогц, мөн тэдгээрийн
 • онолын суурь тэгшитгэлд өргөн хүрээнд адил хэмжээтэй гарч үргэлжилсээр Огторгуй хугацаа цаг гэсэн дөрвөн хэмжээст бүтэц рүү нэгддэг. Өөрөөр хэлбэл баруун
 • Ерөнхийдөө бөмбөлөг гэвэл Евклидийн огторгуй E3 - д тодорхойлогдсон буюу 3 - хэмжээст бөмбөлгийг ойлгоно. Метрийн огторгуй X, d - ийн хувьд c цэгийг бэхлэн
 • мөсөн дуслуудын нүдэнд үзэгдэх бөөгнөрөл юм. Зөвхөн дэлхий гэлтгүй сансар огторгуй дах од эрхсийн гадаргууд хөвөх ус, мөсөн дуслыг ч бас үүл гэнэ. Үүлийг
 • тодорхойлолтгүйгээр ойлгодог ч яг үнэндээ тийм байх албагүй билээ. Муруй огторгуй дахь Евклидийн биш геометр дахь шулуун нь Евклидийн геометрт муруйж харагддаг
 • бүжигчин юм. Нэр нь түгсэн бүтээлүүд: Фрида Frida - 2002 Задгай сансар огторгуй Open Range - 2003 Нисэх онгоцны буудал The Terminal - 2004 Милк Milk
 • аймгуудыг буюу оршин байгаа бүх юмыг багтаах нэр юм. Энэ үг ихэвчлэн сансар, огторгуй ертөнц, дэлхий гэдэгтэй солбиж хэрэглэгдэх нь түгээмэл юм. Эрдэмтэд урт
 • Андрей Колмогоров юм. Тэрээр Ричард фон Майзесын оруулж ирсэн түүврийн огторгуй мөн хэмжээсийн онолыг ашиглан Колмогоровын аксиомууд гэж нэрлэгдэх болсон
 • хэрчмийн бүх цэг C дотор байна. Энэ нь бодит, эсвэл комплекс топологи вектор огторгуй дахь гүдгэр олонлогууд нь холбоост олонлог болохыг илтгэж байна.
 • өнгийн шагай өрөөд төмөр гэж нэрлэнэ. Мөн дөрвөн сарвуун дээр нь шороо, огторгуй уул, салхи гэж тус тус нэг шагай тавьдаг. Ийнхүү цагаан сарын үед наадах
                                     
 • Нарантүшиг Цэцгээ - Б.Түвшинжаргал Сансар - Б.Мөнхбаатар Сувдаа - О.Сарангэрэл Огторгуй - Э.Батмөнх Санжаагийнх Санжаа - А.Энхбаяр Нансал - Ж.Оюундарь Зоригт
 • математикч болжээ. 1920 онд докторын зэрэг горилсон бүтээлдээ өдгөө Банахын огторгуй гэгдэх болсон ойлголтыг оруулж ирснээр орчин үеийн функционал анализын
 • харуулсан косинусын теорем гэж байдаг. Синусын теоремыг олон хэмжээст огторгуй дахь тогтмол мурийлт бүхий гадаргуу дээрх дүрсийн хувьд өргөтгөсөн байдлаар
 • зохиосон нь тод үсэг юм. 1662 онд Төвөдөд очих замдаа Хөхнуурт нас нөгчжээ. РАБЖАМБА ЗАЯ БАНДИДА НАМХАЙЖАМЦ ОГТОРГУЙ ДАЛАЙ - ЫН НОМЫН ӨРГӨӨ БАЙГУУЛНА
 • характеристикийн нэг хэлбэрийг Эрбраны коэффициент гэж нэрлэдэг. Эрбраны огторгуй Эрбраны суурь Эрбраны структур Эрбраны теорем Эрбран - Рибэгийн теорем Эрбраны
 • гэх нь олонтаа. Нэгж тойргийг ихэвчлэн S1 гэж тэмдэглэдэг олон хэмжээст огторгуй дахь ерөнхийлөл нь нэгж бөмбөлөг болно. x, y нь координатын хавтгайн
 • дараа бичсэн шүлэг: Карангылаан октаргайже көрvп тур мен. Харанхуйлсан огторгуй руу харж байнам Карангы дээр одагларны кыпсы каапты Харанхуй тэнгэр тvvдгээн
 • бөгөөд үүнээсээ өмнө Юрий Бураго, Михайл Громов нарын хамт Александровын огторгуй дахь геометрыг байгуулж, математикчдын дунд нэрээ гаргаж байсан юм. Мөн
 • сургаалуудад итгэдэг. Энэ нь: Ганц Бүтээгч Эзэнт үзэл буюу Монотеизм: Сансар огторгуй орчлон ертөнц дээр хамгаас дээр оршигч Ганц Бүтээгч Тэнгэр байдаг гэж
 • сонирхуулж бичсэн. Шинэ үед мэдлэгийн байгууллагууд хөгжиж чадсанаар зөвхөн огторгуй ба өчүүхэн партикелуудыг судалж мэдээд зогсохгүй мөн хүнийг бүрэн судалж
                                     
 • бичиг цаасыг дуудлага худалдаагаар худалдаж аваад нээж үзэхэд тэнэд нь огторгуй гаригийн тухай биш харин хэрхэн суурь металуудыг алт болгон хувиргах тухай
 • хэлэнд археологич Daniel Wilson 1851 онд анх оруулжээ. Балар эртний үе огторгуй анх үүссэнээс эхлэн бүх үеийг хамааруулж болох ч дэлхий дээр амьдрал үүссэн
 • урьхнаа донгодох үес Энэхүү дэлхий юутай сайхан тааламжтай Ногооны униар огторгуй тулж зэрэглэн мяралзахад Хүлэг морь урт янцгааж төрсөн нутгийг зүглэнэ
 • үйлийг халж сайн замаар явбал цөвүүн цагаас гэтэлж болно Зовж байна Огторгуй дор цэргийн дайн хөдлөхийн учир зовж байна. Цагаан малгайт хятад нар нэн
 • уран сайхны болоод баримтат 10 - аад кинонд хөгжмийн зохиолчоор ажиллаж, Огторгуй сонсоорой Эхийн сэтгэл Манай гаригийн залуус Дуунд дуртай болов оо би Дуусашгүй
 • хэмжигдэхүүн нь чиглэл үгүй Векторын уламжлал, гурван хэмжээст евклидийн огторгуй дахь хоёр вектороос, гурав дахь гурван хэмжээст евклидийн векторыг гарган
 • Multidimensional scaling Олон хэмжээст координатын шинжилгээ Их хэмжээст огторгуй дахь цэгүүдийг бага хэмжээст огторгуйд проекцлох эсвэл зайн матрицаас цэгүүдийн
 • ухаан үүсэж хөгжсөн нь зүй тогтолт үзэгдэл байсан юм зохих нөхцөл бүрдсэн огторгуй ертөнцийн аль ч өнцөг буланд бас л амьдрал үүсэж хөгжсөн байх учиртай.
 • космологийн онол дахь нарны загварыг идэвхитэй судлаж байв. Бруно Тэнгэр огторгуй хязгааргүй агаад түг буман од эрхэстэй, тэд нь нарны адил асар хол зайд

Users also searched:

огторгуй, орон зай. огторгуй,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →