Back

★ Мэдээлэл зүй

                                               

Техникийн зураг

Техникийн зураг нь ихэнхдээ зургаар болон заримдаа бичгийн хэлбэрээр нэгж эд анги, эд ангийн нийлэмж буюу угсралтын бүлэг, эсвэл бүр бүтэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд шаардлагатай бүх мэдээлэл болоод шаардагдсан функц, түүний шинж чанарыг агуулсан баримт бичиг бөгөөд түүнийг бүтээгдэхүүний техникийн баримт болгон хэрэглэнэ.

                                               

Сошиал инженерчлэл

Сошиал инженерчлэл нь хүний сэтгэл зүйд тулгуурлан үйлдэл хийх болон нууц мэдээлэл олохыг хэлнэ.Өөрөөр хүнд итгэх итгэлийг ашиглан мэдээлэл цуглуулах, залилан хийх эсвэл системд нэвтрэх зорилготой. Сошиал инженерчлэл нь сэтгэл зүй удирдах арга дээр тулгуурладаг бөгөөд харин хэрэглээ нь компьютер болон мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн дунд оршдог.

                                               

Редакторлах зүйн зарчим

Редакторлах зүйн зарчим. Редакторлах ажлын онол, практикаар шалгагдаж, бодит үр дүнгээ өгч буй зүй тогтлуудын төвлөрсөн илэрхийлэл, хянан найруулах үйл ажиллагаа явуулахад баримтлах арга зүйн үндэс мөн.

                                               

Монголын Үндэсний Их Сургууль

Монголын Үндэсний Их Сургууль нь 15 дахь жилдээ боловсролын салбарт сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус сургууль нь Эдийн засаг, Уул уурхай, Барилга инженер, Хууль эрх зүй, Аялал жуулчлал, Математик, Мэдээлэл зүй, Олон улсын харилцаа зэрэг 6 салбар сургууль, 15 тэнхим, 10000 орчим оюутантайгаар 67 мэргэжлийн чиглэлээр, бакалавр, магистр, докторын сургалт явуулж байна. Энэ хугацаанд нийт 12 удаа төгсөлт хийж, 3000 гаруй боловсон хүчин бэлтгэн гаргасан ба нийт төгсөгчдийн 90% нь улс эх орондоо төдийгүй олон улсын хэмжээнд амжилттай сурч ажиллаж байна. БНСУ, БНХАУ, ОХУ, АНУ, Норвеги, ...

                                               

Уруугаа харсан гурвалжин (сэтгүүл зүй)

Уруугаа харсан гурвалжин гэсэн хэллэг нь сэтгүүлч мэдээнд орох баримтуудын ач холбогдлын багтаамжаар үнэлсэн бүтэц болно. Иймд: Мэдээний эхэн хэсэгт буюу хамгийн их эзлэхүүнтэй хэсэгт хамгийн чухал, ач холбогдолтой баримтыг оруулж өгдөг. Энэхүү мэдээний толгой хэсгийг Монголын сэтгүүл зүйд мэдээний лид гэж нэрлэж хэвшжээ. Мэдээний эхэн хэсэгт хамгийн үнэ цэнтэй мэдээлэл буюу Хэн? Юу? Хэзээ? Хаана? Яагаад? Яаж? гэсэн асуултад хариулах ёстой байдаг. Мэдээний дараагийн хэсэгт нэмэн дэлгэрүүлэх, чухал нарийвчилсан мэдээлэл бөгөөд Яаж? Яагаад? асуултыг улам тодотгож хариулах баримт орно. Мэдээн ...

                                               

Мэдээллийн дескриптив шинж

Мэдээллийн дескриптив шинж. Мэдээллийг семантикийн үүднээс авч үзвэл түүний мэдээллийн багтаамжийг дээшлүүлэхэд нөлөөлдөг олон хүчин зүйл үйлчилдэг бөгөөд тэдний дотор мэдээллийн дескриптив шинж онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Энэ бол олон түмэнд орчин тойрон, дэлхий дахинд болж байгаа бүх үйл явдал, үзэгдэл, зүй тогтол, үйл явц болон хүмүүсийн харилцаа, хувь заяа, зан байдал зэргийг бүхэлд нь дүрслэн харуулж, энэ талаар тодорхой төсөөлөл өгч буй мэдээлэл юм. Эх бичвэр дэх дүрслэлт мэдээлэл нь сэтгүүлчийн дараа дараагийн үйл ажиллагааны эх үндэс болдог онцлогтой. Учир нь байгаа юмыг байгаа ...

                                               

Паблисити

Паблисити. Латины Public-" олон нийтийн, нийгмийн” гэсэн утгатай үгнээс гаралтай нэр томъёо юм. Нийгмийн практикт хэд хэдэн утгаар хэрэглэдэг. 1. Алдаршуулах, олны танил болоход нөлөөлөх, ОНМХ-ийг ашиглах замаар олон нийтийн анхаарлыг бараа таваар, хувь хүн болон ямар нэгэн үйлчилгээнд хандуулахыг" паблисити” гэсэн нэр томъёогоор илэрхийлдэг. 2. Хувь хүн, бараа таваар, эсвэл үйлчилгээг сурталчлах, олон түмэнд таниулах зорилгоор явуулсан кампанит ажлын үр дүнд бий болсон олон нийтийн сонирхол. 3. Хувь хүн, бараа таваар, эсвэл үйлчилгээг алдаршуулах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор ашиглаж буй ...

                                               

Монгол-Солонгосын Политехник коллеж

Тус сургууль нь 1960 оны үед Хөнгөн үйлдвэрлэлийн ТМС нэртэйгээр анх байгуулагдаж байсан. БНСУ-ын буцалтгүй тусламжийг авч 2000 оноос Монгол-Солонгосын Техникийн коллеж нэртэй болон мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ахлах сургууль, дунд мэргэжлийн дипломын зэрэгтэй сургалт, бакалаврын зэрэг олгох сургалт зэрэг шаталсан сургалттайгаар үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 2011 оноос бакалаврын зэрэг олгох сургалт нь ШУТИС-д нэгдэснээр тус сургууль нь мэргэжлийн боловсролын сургалт явуулдаг политехник сургууль болж, Монгол-Солонгосын Политехник Коллеж нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2012 онд т ...

                                               

Генетик

Генетик бол амьд организмуудын хэлбэр болон удамшлыг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Балар эртний үеэс сонгон үржүүлэх аргаар ургамал болон амьтныг сайжруулах зорилгоор онцлог шинж чанарын удамшлын талаарх мэдлэг далдуур хуримтлагдсаар ирсэн юм. Гэхдээ удамшлын механизмыг олж таних зорилготой орчин үеийн генетикийн шинжлэх ухаан нь 1800-аад оны дунд үед амьдарч байсан Грегор Менделийн хийсэн ажлаас улбаалдаг. Хэдийгээр тэрээр удамшлын зүй тогтолын физик суурь тулгуурыг мэддэгүй байсан ч Мендель удамшлын тулгуур нь тодорхой шинж чанар хоорондоо хамааралгүй замаар удамших дискрет процесс болохыг ...

                                               

Орчин үеийн компьютерийн архитектур

Орчин үеийн компьютерийн архитектур von Neumann architecture Жон Фон Нейман нь математикч, квант физик, квант логик, функциональ анализ, олонлогын онол, мэдээлэл зүй, эдийн засаг зэрэг бусад шинжлэх ухаанд чухал хэв нэмэр оруулсан. Орчин үеийн компьютерийн архитектурыг зохиосон. Загвар гэдэг үг нь эрт дээр үеэс зөвхөн" барилгын уран загвар” утгаар урлахуй ухаанд хэрэглэгдэж байсан. компьютер загварчилгаа: Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бизнесийн системүүдийг судлах зорилгоор математик ба логик загвар дээр үндэслэн компьютерээр турших тооцох аргаар түүнийг боловсруулах үйл явц юм. Компьютерийн архи ...

                                               

Лазер

Лазер нь албадмал цахилгаан соронзон цацралд суурилсан оптик өсгөлт ашиглан гэрэл цацаргадаг төхөөрөмж юм. Лазер хэмээх нэршил нь албадмал цацралаар гэрлийг өсгөх буюу "Light Amplication by Stimulated Emission of Radiotion" гэсэн англи үгсийн товчлол юм. Лазерын бусад гэрлийн үүсгүүрүүдээс ялгарах онцлог нь когерент гэрэл цацаргадаг бөгөөд цацаргасан туяа нь зүг бүрт сарнилгүй нэгэн цэгт цуглардаг явдал юм. Мөн түүнчлэн лазерын гэрэл нь зөвхөн нэг өнгийн гэрэл агуулдаг юм. Лазерын гэрэл нь их энергитэй бөгөөд нүдэнд шууд тусгаваас сохрох хүртэл аюултай.

                                     

★ Мэдээлэл зүй

Мэдээлэл зүй буюу Информатик нь мэдээлэл боловсруулалт болон мэдээллийн системийн инженерчлэлийг практик хэрэглээ болгодог шинжлэх ухаан юм. Энэ шинжлэх ухаан нь бүтэц, алгоритм, горим, байгалийн болон хиймэл системүүдийн ажиллагааг судалдаг. Мөн өөрийн ерөнхий болон онолын үндэслэлийг гаргахаас гадна бусад салбарын үндэслэлүүдийг ашигладаг. Компьютер үүсч бий болсноос хойш хувь хүн болон байгууллагууд тоон мэдээллийг улам ихээр боловсруулах болсон. Энэ нь танин мэдэхүйн болон нийгмийн асуудлыг мэдээллийн технологийг ашиглаж судлах информатикийн салбар үүсч хөгжихөд нөлөөлсөн.

Анагаахын информатик, биоинформатик гэх мэтээр тухайн салбарын нэртэй хамт хэрэглэх нь информатикийн тусгай төрлийг тэр салбар дахь мэдээлэл, мэдлэг, өгөдлийг боловсруулахтай холбож өгч байгаа явдал болно. Өөрөөр хэлбэл информатикийн ойлголтууд болон онолуудыг бусад салбаруудыг баяжуулахад хэрэглэж байна гэж үзэж болно.

                                     

1. Информатик хэмээх нэрийн учир

1957 онд Германы эрдэмтэн Карл Штейнбах өөрийн бичсэн" Информатик: Автомат мэдээллийн боловсруулалт” гэдэг өгүүлэлдээ информатик гэдэг үгийг анх хэрэглэсэн. Информатик гэдэг үгийн англи хувилбар нь голдуу компьютерийн шинжлэх ухаантай адилаар хэрэглэгддэг. Үнэн хэрэг дээрээ компьютерийн шинжлэх ухаан нь информатикийг бодвол математик рүү чиглэсэн хандлагатай байдаг.

1962 онд Филипп Дрейфус, мөн" Информатикс Генерал АйЭнСи” компанийг үндэслэн байгуулагч Волтер Бауэр нар информатик гэдэг үгийн франц хувилбарыг мэдээллийг хадгалах, боловсруулах компьютерийн хэрэглээнд хамааруулж анх хэрэглэсэн.

Энэ нэр нь автоматаар мэдээллийг боловсруулах шинжлэх ухааныг тайлбарлахад хэрэглэгддэг. Бусад шинжлэх ухааны нэрнүүдийн авдаг" ик” дагаврыг информэшн гэдэг үг авч мэдээллийн шинжлэх ухаан болон мэдээлэл боловсруулах практик хоёрыг хамтад нь агуулсан шинжлэх ухааны нэр томьёо болсон болно. Internet

                                     

2. Худалдааны тэмдэгт

Informatics худалдааны тэмдэгт нь Америкийн Нэгдсэн Улсын Informatics Inc. компанийн нэр дээр байдаг. 2006 оны 10-р сард "информатик" гэдэг худалдааны тэмдэгт дангаараа уг үг орсон хувилбар байсан байхгүй байсан.

                                     

3. Бусад холбоос

 • Вашингтоны Их Сургууль: Информатик.
 • Информатик гэж юу вэ? Калифорнийн Их Сургууль.
 • Answers.com: Информатик гэдэг үгийн тодорхойлолтууд.
 • Informatics, Inc: 1962 онд үүсгэн байгуулагдсан.
 • Форум Информатик болон Компьютерийн шинжлэх ухааны оюутнуудад.
 • Информатик гэж ямар утгатай үг вэ.
 • Информатик гэж юу вэ? Эдинбург.
 • Информатикийн талаарх асуулт хариулт.
 • Информатик.
 • Индианагийн Их Сургууль: Информатик гэж юу вэ.
                                     
 • байдаг. Хуурамч мэдээ Баримт Баримт нягтлах нь Редакторлах зүй Хэвлэлийн зөвлөл Сэтгүүлчийн ёс зүй О.Магнай мэдээлэл хийхдээ гурван ташаа мэдээлэл өгөв
 • Мэдээлэл дамжуулагчийн загвар Модель коммуникатора. Model of Communicator Загвар хэмээх ойлголтыг судалж буй объектын агуулга ба хүсэн хүлээж буй шинж
 • Мэдээлэл гэдэг нь бидний сурч, мэдэж, ойлгож болох зүйл юм. Жишээ нь сонинууд ертөнцийн тухай мэдээллийг агуулдаг. Компьютер хэрэглэдэг хүмүүс ихэвчлэн
 • Сэтгүүл зүй бол хүлээн авагчдад хандсан аливаа үйл явдлын судалгаа шинжилгээ ба үр дүнгийн тайлан юм. Сэтгүүл зүйн олон төрөл байдаг боловч туйлын зорилго
 • утгаар хэрэглэдэг. 1. Ном зүй хэмээх нэр томъёог ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх, ангилах, олон түмэнд сурталчлах, мэдээлэл өгөх зэргээр судалдаг шинжлэх
 • үнэтэй арга зүй төдийгүй улс төр, хууль эрх зүй нийгмийн үр нөлөөгөөрөө асар их ач холбогдолтой бүтээлүүд болсон билээ. Нэгдүгээрт, хэвлэл мэдээлэл асар их
 • үйлдвэрлэлд хэрэглэж эхэлсэн байна. Сүүлд мэдээлэл зүйн салбар нэмэгдэж орсон бөгөөд орчин үед мэдээлэл зүй чухал хэсгүүдийн нэг болсон. Орчин үеийн техник
 • Нийгмийн мэдээлэл Социальная информация. Social information Нийгэм тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад зайлшгүй шаардлагатай бодит мэдээлэл мөн. Өөрөөр
 • иргэний сэтгүүл зүй гэж нэрлэдэг. Тиймээс түүнийг заримдаа олон нийтийн сэтгүүл зүй гэж нэрлэдэг тохиолдол ч бий. Иргэний сэтгүүл зүй хэмээх нэр томъёо
 • Арга зүй Методология. Methodology гэдэг нь хүний онолын болон практик үйл ажиллагааг зохион байгуулах аргуудын тухай сургаал мөн. Арга зүйн зорилго
                                     
 • Олон нийтийн мэдээлэл Массовая информация. Mass information Олон нийтийн мэдээлэл бол сэтгүүл зүйн үндсэн категори юм. Олон нийтийн гэсэн тодотгол
 • Нийтлэл зүй Публицистика. Publicism Латин хэлний Public - нийгмийн, олон нийтийн гэсэн үгнээс гаралтай нэр томъёо. Сэтгүүл зүйн онолд тогтмол хэвлэлд
 • гаргасан орон нутгийн ерөнхий мэдээлэл Urząd Statystyczny w Szczecinie, хандсан 2020 оны есдүгээр сарын 18 Газар зүй - Шчециний орон нутгийн статистикийн
 • Гэрэл зургийн сэтгүүл зүй буюу Хэвлэлийн гэрэл зураг бол сэтгүүл зүйн тодорхой хэлбэр юм мэдээ, нийтлэл хэвлэх, дамжуулах зорилгоор цуглуулах, засах
 • мэдээлэл олон нийтийн сэтгэл зүйн хоорондох харилцаа холбооны асуудлыг тусгасан доктор, улс төр судлаач Т.Гандийн Улс төр, сэтгэл зүй мэдээлэл шүтэлцээ
 • Мэдээлэл Информация. Information Энэ ойлголтыг олон жилийн турш зөвхөн ахуйн хүрээний төсөөлөл төдий буюу ямар нэг зүйлийн тухай мэдээ, мэдээлэл гэсэн
 • Мэдээллийг нягтлахуй УБ 2015 Баримт Редакторлах зүй Баримтат кино Баримтат гэрэл зураг Сэтгүүлчийн ёс зүй ба хэм хэмжээ Монголын сэтгүүлчийн ёс зүйн зарчим
 • Сэтгүүлчийн ёс зүй стандарт гэдэг нь сэтгүүлчдэд хамааралтай ёс зүйн зарчим, сайн туршлагыг агуулж байдаг. Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн нэг хэсэг болсон
 • Интернэтийн сүлжээнд суурилсан сэтгүүл зүйг цахим сэтгүүл зүй ба дижитал сэтгүүл зүй гэдэг. Цахим орчинд бичвэр, дуу бичлэг, хөгжим, дүрс, хөдөлгөөнт дүрс
                                     
 • санхүүжсэн Ардчилал ба сэтгүүл зүй 1997 - 2000 ТАСИС - аас санхүүжсэн Хариуцлагатай, олон ургальч хэвлэл мэдээлэл ба сэтгүүл зүйн мэргэжлийн стандарт
 • Даацын хийц - Мэдээлэл зүй - Байгалийн шинжлэх ухаан - Байгалийн хуулиуд - Хэмжих нэгж болон хэмжилтийн систем - Техникийн зураг зүй Техникийн хөгжлийн
 • Сэтгүүлч нь олон нийтийн хэвлэл мэдээллээр дамжуулан сэдвийн мэдээлэл ба үзэл бодлыг олон нийтэд нийтлэх, түгээх ажлыг үндсэн мэргэжлээ болгон ажилладаг
 • Монголын сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн II их хурлаар хэлэлцэж баталжээ. Мэдээлэл хүртэх, үг хэлэх эрх чөлөө бол хүн төрөлхтний үндсэн эрх мөн гэдгийг дээдэлж
 • Редакторлах зүй ХУУРАМЧ МЭДЭЭ, ХЭВ ШИНЖ, ҮР ДАГАВАР, НИЙГМИЙН СЭТГЭЛЗҮЙД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ - 1 Хуурамч мэдээ тараадаг 7 төрлийн хүн О.Магнай мэдээлэл хийхдээ гурван
 • бүрдсэн нь өмнөх үеийн мэдээлэл харилцааны хувьсгалын явцад ажиглагдаж байгаагүй том амжилт юм. 1995 оноос эхлэн электрон сэтгүүл зүй маш эрчимтэй хөгжиж
 • мэдээллийн хэрэгсэл нь олон янзын утгаар буюу мэдээллийн хэрэгсэл эсвэл хэвлэл мэдээлэл гэж хоршоо байдлаар эсвэл дангаараа хэрэгсэл гэдэг утгаар ашигладаг.
 • түүнийг бүтээгдэхүүний техникийн баримт болгон хэрэглэнэ. Техникийн зураг зүй Computer - aided design Commons: Техникийн зураг  Викимедиа дуу дүрсний сан
 • Байгалийн ухааны чиглэлээр Математик, физик, хими, биологи, газар зүй мэдээлэл зүй гүнзгийрүүлсэн сургалт явуулдаг ба мэргэжлийн хичээл тус бүр дээр
 • мэдээлэл цуглуулан түүн дээрээ тулгуурлан таамаглал дэвшүүлэн, улмаар уг таамаглалаа бусад шинэ мэдээлэл ажиглалтаар батлахыг оролддог тул мэдээлэл
                                     
 • шүүмжлэл, тэмдэглэл, захидал, ном зүй анкет, эмгэнэл, намтар цадиг, явган шог, элэглэл, зөвлөмж зэрэг нэмэлт мэдээлэл өгөх зорилго бүхий зүйл багтдаг.

Users also searched:

мэдээлэл зүй,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →