Back

★ Мэдээлэл

                                               

Мэдээлэл

Компьютер хэрэглэдэг хүмүүс ихэвчлэн мэдээлэл болон өгөгдөл гэсэн ойлголтуудыг ижил утгаар хэрэглэдэг байжээ. 1970-аад болон 1980-аад оны үед байдал өөрчлөгдсөн. Тэр үед анхны компьютерийн өгөгдлийн сан үүссэн байна. Компьютерийн ухаанд өгөгдөл гэдгээр ихэвчлэн шалгагдаагүй байгаа мэдээллийг илэрхийлдэг. Энэ нь өгөгдөл - ийг өөрчлөөгүй, засварлаагүй байгаа ба түүнд тулгуурлаж болохгүй гэсэн үг. Мэдээлэл нь шалгагдсан өгөгдлийг илэрхийлэх ба юу гэдэг нь тодорхойлогдсон байна. Иймд хүн "мэдээлэл"-ийг үнэн гэдэгт итгэж болно. Өгөгдлийг шалгах маш сайн, гүйцэд арга байвал өгөгдлийг баталгаажуу ...

                                               

Мэдээлэл дамжуулах түгээгүүр

Мэдээлэл дамжуулах түгээгүүр гэдэг нь компьютерын техникийн үндсэн бүрдэл хэсгүүд болох процессор, санах ой болон оролт, гаралтын блокууд өөр хоорондоо тусгай шугамуудаар холбогдсон түгээгүүрийг хэлнэ. Физик бүтцийн хувьд эдгээр нь эд ангиудыг холбосон цахилгаан "утаснууд" байна. Мэдээлэл дамжуулах шугамыг 3 ангилдаг байна: Удирдах түгээгүүр Control bus. Өгөгдлийн түгээгүүр Data bus. Хаягийн түгээгүүр Address bus.

                                               

Мэдээлэл зүй

Мэдээлэл зүй буюу Информатик нь мэдээлэл боловсруулалт болон мэдээллийн системийн инженерчлэлийг практик хэрэглээ болгодог шинжлэх ухаан юм. Энэ шинжлэх ухаан нь бүтэц, алгоритм, горим, байгалийн болон хиймэл системүүдийн ажиллагааг судалдаг. Мөн өөрийн ерөнхий болон онолын үндэслэлийг гаргахаас гадна бусад салбарын үндэслэлүүдийг ашигладаг. Компьютер үүсч бий болсноос хойш хувь хүн болон байгууллагууд тоон мэдээллийг улам ихээр боловсруулах болсон. Энэ нь танин мэдэхүйн болон нийгмийн асуудлыг мэдээллийн технологийг ашиглаж судлах информатикийн салбар үүсч хөгжихөд нөлөөлсөн. Анагаахын ин ...

                                               

Ташаа мэдээлэл

Ташаа мэдээлэл гэдэг нь хууран мэхлэх зорилгоор зориудаар тараасан хуурамч худал буюу төөрөгдүүлсэн мэдээлэл юм. Монгол Улсын Тагнуулын Ерөнхий Газар нь ташаа мэдээллийг тайлбарлахдаа: Ташаа мэдээлэл - misinformation: үнэн мэдээллийг ташаа ойлгуулах зорилгоор ашиглах. /үнэн мэдээллийг өөр зорилгоор ашиглаж, буруу дүгнэлтэд хүргэх үйл явц, Зарим тохиолдолд тодорхой санаа, зорилгогүйгээр эндүүрч ташаарснаас үүдсэн мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлын доголдлыг хэлэх нь бий / гэжээ. Сэтгүүлч, хэвлэн нийтлэгч, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ташаа мэдээллийг санамсаргүй түгээсэн бол яах вэ? Монголын сэтг ...

                                               

Мэдээлэл хайх

Мэдээлэл хайх гэдэг бол мэдээллийн нөөцийн цуглуулгаас шаардагдах мэдээлэлтэй хамааралтай мэдээллийн нөөцийг олж авах үйл ажиллагаа юм. Хайлт нь бүтэн бичвэр эсвэл бусад агуулгад суурилсан индексжүүлэлтэд суурилж болно. Мэдээлэл хайх гэдэг бол баримт бичиг хайх, баримт бичиг дотроос мэдээлэл хайх, түүнчлэн өгөгдөл, бичвэрэн өгөгдлийн хөмрөг, зураг, дуу мэтийг тайлбарласан мета өгөгдлийг хайх шинжлэх ухаан юм. Мэдээлэл хайх автоматжуулсан системийг мэдээллийн халилтыг багасгахад ашигладаг. Олон их сургууль, нийтийн номын сан IR буюу мэдээлэл хайх системийг ашиглан ном, сэтгүүл болон бусад б ...

                                               

Ашигтай мэдээлэл

Ашигтай мэдээлэл. ОНМХ-ээр дамжуулсан бүх мэдээллийг уншигч бүр хүлээж авах, тэр тусмаа ажил хэрэг болгох боломжгүй байдаг. Үүнээс үүдэн ашигтай, ашиггүй мэдээлэл хэмээх ойлголт гарч ирнэ. Энэ бол тухайн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаж буй хувь хүнтэй шууд холбоотой бөгөөд сонинд нийтлэгдсэн, радио телевизээр нэвтрүүлсэн бүх мэдээлэл тухайн уншигчийн хувьд зуун хувь ашигтай болох баталгаа хаана ч байдаггүй. Байх ч албагүй. Хүн бүрийн ухамсар, мэдлэг боловсролын төвшин, мэдээлэл хүлээж авах боломж, амьдралын нөхцөл байдал, тухайн орны хөгжлийн ерөнхий төвшин харилцан адилгүй зэрэг олон хүчин ...

                                               

Идэвхтэй мэдээлэл

Идэвхтэй мэдээлэл. Сэтгүүл зүйн мэдээллийг зохиогчийн тусгаж буй аргын хувьд идэвхтэй, идэвхгүй мэдээлэл гэж ангилдаг. Сэтгүүлчийн уйгагүй хөдөлмөрийн үр дүнд эрж хайж олж авсан мэдээ баримтыг үндэслэж бичсэн мэдээллийг идэвхтэй мэдээлэл гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл, идэвхтэй үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон мэдээлэл гэсэн утга санааг илэрхийлдэг. Харин утсаар авсан, хэн нэгний хэлж өгсөн, захидал, илтгэл гэх мэт бэлэн баримтыг ашиглан бичсэн мэдээллийг идэвхгүй мэдээлэл гэж нэрлэдэг. Идэвхтэй болон ашигтай мэдээлэл ямагт харилцан нөлөөлөлтэй байдаг бөгөөд идэвхтэй мэдээлэл ашигтай мэдээл ...

                                               

Нийгмийн мэдээлэл

Нийгмийн мэдээлэл. Нийгэм тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад зайлшгүй шаардлагатай бодит мэдээлэл мөн. Өөрөөр хэлбэл, нийгмийн бодит байдал, амьдрал үйл ажиллагааны тусгал болох мэдээлэл юм. Нийгмийн мэдээлэл бол нийгмийн янз бүрийн институтуудын байдал ба харилцан үйл ажиллагаа, хүмүүсийн бодит үйл ажиллагаа ба тэдний ухамсрын хөгжлийн харилцан холбоо, нийгмийн ухамсрын практикт үзүүлэх нөлөөллийн тухай мэдлэгийн цогц мөн. Нийгмийн мэдээллийн тухай ойлголт хараахан бүрэн төгс бүрэлдэн тогтоогүй бөгөөд түүнийг" систем”," удирдлага”," байгууллага”," загвар”," бүтэц”," мэдээлэл” зэрэг шинжлэ ...

                                               

Мэдээлэл гаргаж авах

Мэдээлэл гаргаж авах гэдэг бол мэдээллийн нөөцийн цуглуулгаас шаардагдах мэдээлэлтэй хамааралтай мэдээллийн нөөцийг олж авах үйл ажиллагаа юм. Хайлт нь бүтэн бичвэр эсвэл бусад агуулгад суурилсан индексжүүлэлтэд суурилж болно. Мэдээлэл хайх гэдэг бол баримт бичиг хайх, баримт бичиг дотроос мэдээлэл хайх, түүнчлэн өгөгдөл, бичвэрэн өгөгдлийн хөмрөг, зураг, дуу мэтийг тайлбарласан мета өгөгдлийг хайх шинжлэх ухаан юм. Мэдээлэл хайх автоматжуулсан системийг мэдээллийн халилтыг багасгахад ашигладаг. Олон их сургууль, нийтийн номын сан IR буюу мэдээлэл хайх системийг ашиглан ном, сэтгүүл болон ...

                                               

Сарын дундаж температур

Сарын дундаж температур нь тухайн сарын бүх өдрийн дундад температур юм. Хэдийгээр сарын дундаж теператур нь дангаараа хэмжилт хийж буй газарт өдрийн хамгийн дээд ба доод утгын тлаарx мэдээлэл байхгүй учраас онцлох мэдээлэл биш юм. Гэсэн ч уур амьсгалын хүснэгт буюу мэдээний бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарт бол тухайн бүс нутагт үр, тариагаа хэдийгээр тариалах шийдвэрийг гаргахад чухал ач холбогдолтой. Мөн түүнчлэн сарын дундаж температурыг ноднин болон хойтон жилийн уур амьсгалын мэдээнд харьцуулах утгаар бас хэрэглэдэг.

                                               

Монголын мэдээлэл зүйн 21-р олимпиад

Мэдээлэл зүйн олимпиадыг зохион байгуулах хороо 2007 оны мэдээлэл зүйн олимпиадыг уламжлал ёсоор ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдын мэдээлэл зүйн олимпиад болон сурагчдын програм хангамжийн бүтээлийн уралдаан гэсэн ангиллаар зохион явууллаа. Нийт 26 багш, 21 аймгийн 52 сурагч оролцлоо.

                                               

Олон нийтийн мэдээлэл

Олон нийтийн мэдээлэл. Олон нийтийн мэдээлэл бол сэтгүүл зүйн үндсэн категори юм." Олон нийтийн” гэсэн тодотгол бол өргөн хүрээтэй гүнзгий агуулгатай бөгөөд нэлээд нухацтай задлан шинжилгээ хийхийг шаарддаг ойлголт мөн. Юуны өмнө сэтгүүл зүйн мэдээлэл нь олон нийтэд зориулагдсан, өөрөөр хэлбэл, бүх хүнд, эсвэл хүмүүсийн ихэнх хэсэгт хандсан, тэдэнд хүртээмжтэй, энгийн, сонирхолтой, цаг үеэ олсон, чухал байхын хамт мэргэжлийн тусгай мэдээллээс бүх нийтийг хамарсан шинжээрээ ялгаатай юм. Товчоор хэлбэл, олон нийтийн мэдээлэл тэдний ухамсарт хандсан байдаг. Тийм мэдээллийг бэлтгэхэд хөнгөн хи ...

                                               

Мэдээллийн дүрсжүүлэлт

Мэдээллийн дүрсжүүлэлт буюу Мэдээллийн харахуйчлал нь хүний танин мэдэхүйд мэдээллийг ойлгож бататгахад хийсвэр мэдээллийг дүрсжүүлж үзүүлэх ойлголт юм. Тэрхүү хийсвэр мэдээлэл нь тоон ба тоон бус өгөгдөл-мэдээллийн сан буюу газар зүйн болоод бичвэр байж болно. Ямарваа ойлгоход бэрх, төөрөлдөхүйц мэдээллийг дэд салбарт задалж нэрлэнэ. Нэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн тодорхойлолт бол мэдээллийн дүрсжүүлэлт нь сонгосон мэдээллийг орон зайтай дэлгэн үзүүлэх, тэгэхдээ энэ нь шинжлэх ухааны дүрсжүүлэлтийг орон зайд дэлгэж үзүүлж өгдөг.

                                     

★ Мэдээлэл

 • Мэдээлэл гэдэг нь бидний сурч, мэдэж, ойлгож болох зүйл юм. Жишээ нь сонинууд ертөнцийн тухай мэдээллийг агуулдаг. Компьютер хэрэглэдэг хүмүүс ихэвчлэн
 • Мэдээлэл дамжуулах түгээгүүр гэдэг нь компьютерын техникийн үндсэн бүрдэл хэсгүүд болох процессор, санах ой болон оролт, гаралтын блокууд өөр хоорондоо
 • Мэдээлэл зүй буюу Информатик нь мэдээлэл боловсруулалт болон мэдээллийн системийн инженерчлэлийг практик хэрэглээ болгодог шинжлэх ухаан юм. Энэ шинжлэх
 • Ташаа мэдээлэл гэдэг нь хууран мэхлэх зорилгоор зориудаар тараасан хуурамч худал буюу төөрөгдүүлсэн мэдээлэл юм. Монгол Улсын Тагнуулын Ерөнхий Газар нь
 • Мэдээлэл хайх англ. Information retrieval гэдэг бол мэдээллийн нөөцийн цуглуулгаас шаардагдах мэдээлэлтэй хамааралтай мэдээллийн нөөцийг олж авах үйл
 • Ашигтай мэдээлэл Полезная информация. Useful information ОНМХ - ээр дамжуулсан бүх мэдээллийг уншигч бүр хүлээж авах, тэр тусмаа ажил хэрэг болгох боломжгүй
 • Идэвхтэй мэдээлэл Активная информация. Active information Сэтгүүл зүйн мэдээллийг зохиогчийн тусгаж буй аргын хувьд идэвхтэй, идэвхгүй мэдээлэл гэж ангилдаг
 • Нийгмийн мэдээлэл Социальная информация. Social information Нийгэм тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад зайлшгүй шаардлагатай бодит мэдээлэл мөн. Өөрөөр
 • Мэдээлэл гаргаж авах англ. Information retrieval гэдэг бол мэдээллийн нөөцийн цуглуулгаас шаардагдах мэдээлэлтэй хамааралтай мэдээллийн нөөцийг олж авах
 • хийж буй газарт өдрийн хамгийн дээд ба доод утгын тлаарx мэдээлэл байхгүй учраас онцлох мэдээлэл биш юм. Гэсэн ч уур амьсгалын хүснэгт буюу мэдээний бүрэлдэхүүн
                                     
 • Мэдээлэл зүйн олимпиадыг зохион байгуулах хороо 2007 оны мэдээлэл зүйн олимпиадыг уламжлал ёсоор ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдын мэдээлэл
 • Олон нийтийн мэдээлэл Массовая информация. Mass information Олон нийтийн мэдээлэл бол сэтгүүл зүйн үндсэн категори юм. Олон нийтийн гэсэн тодотгол
 • Мэдээлэл зүйн олимпиадыг зохион байгуулах хороо 2006 оны Мэдээлэл зүйн олимпиадыг уламжлал ёсоор Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдын мэдээлэл
 • Мэдээлэл Информация. Information Энэ ойлголтыг олон жилийн турш зөвхөн ахуйн хүрээний төсөөлөл төдий буюу ямар нэг зүйлийн тухай мэдээ, мэдээлэл гэсэн
 • зохион байгуулагддаг уламжлалт Мэдээлэл зүйн улсын XXVIII олимпиадыг 2014 оны 05 - р сарын 07 - оос 09 - ний өдрүүдэд Монголын мэдээлэл зүйн олимпидыг зохион байгуула
 • 1996 он Мэдээлэл зүйн 5 - р олимпиад. Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчид оюутны мэдээлэл зүйн, програмчлалын олимпиадын 3 - ын даваа 4 - р сарын 11 - 16 - д
 • Монголын мэдээлэл зүйн олимпиад нь Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчид болон багш нарын дунд жил бүр зохиогддог бөгөөд алгоритмын
 • 2005 оны мэдээлэл зүйн олимпиад Ерөнхий боловсрлын сургуулийн багш, сурагчдын мэдээлэл зүйн олимпиад болон сурагчдын програм хангамжийн бүтээлийн уралдаан
 • Мэдээлэл дамжуулагчийн загвар Модель коммуникатора. Model of Communicator Загвар хэмээх ойлголтыг судалж буй объектын агуулга ба хүсэн хүлээж буй шинж
 • 2009 оны 05 - р сарын 08 - 10 - ны өдрүүдэд мэдээлэл зүйн улсын 23 - р олимпиад Улаанбаатар хотод амжилттай явагдаж дүнгээ гаргалаа. Энэ удаагийн олимпиадад аймаг
                                     
 • Мэдээлэл зүйн улсын 12дугаар олимпиад 1998 оны 4 - р сарын 6 - 10 өдрүүдэд Улаанбаатар хотод болж өнгөрөв. Өнгөрсөн жилийн нэгэн адил санхүүгийн хүндэрлээс
 • Мэдээлэл зүйн Улсын XXX олимпиад 2016 оны 04.28 - 05.01 хооронд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдлаа. Уг олимпиадыг Зохион Байгуулах хороо, Боловсрол
 • Мэдээлэл харилцааны хувьсгал Революция массовой коммуникации. Revolution of Mass Communication Олон нийтийн мэдээллийн харилцаанд болон ОНМХ - ийн үйл
 • 2012 оны 5 - р сарын 05 - 08 - ны өдрүүдэд мэдээлэл зүйн улсын 26 - р олимпиад Улаанбаатар хотод амжилттай явагдаж дүнгээ гаргалаа. Энэ удаагийн олимпиадад аймаг
 • 2013 оны 05 - р сарын 07 - оос 11 - ний өдрүүдэд мэдээлэл зүйн улсын 27 - р олимпиад Улаанбаатар хотод амжилттай явагдаж дүнгээ гаргалаа. Энэ удаагийн олимпиадад
 • Вэб хуудас Англи: Web page гэдэг нь интернетэд байрлуулсан аль нэгэн мэдээлэл бичиг, зураг, дуу хөгжим, кино гэх мэт агуулсан нэг хуудас баримт юм
 • 2011 оны 5 - р сарын 06 - 08 - ны өдрүүдэд мэдээлэл зүйн улсын 25 дугаар олимпиад Улаанбаатар хотод амжилттай явагдлаа. Энэ удаагийн олимпиадад аймаг, хотоос
 • 2008 оны 05 - р сарын 01 - 05 - ны өдрүүдэд мэдээлэл зүйн улсын 22 - р олимпиад Улаанбаатар хотод амжилттай явагдаж дүнгээ гаргалаа. Энэ удаагийн олимпиадад аймаг
 • амжилттай болж өндөрлөлөө. Энэхүү 17 - р олимпиадыг зохион байгуулах ажилд Мэдээлэл Технологийн Үндэсний Парк, Монгол Транс ХХК, Компьютер Таймс сонин ивээн
 • Мэдээлэл зүйн улсын 29 - р олимпиад 05 - р сарын 23 - 26 - ны өдрүүдэд УБ хотноо амжилттай зохион байгуулагдлаа. Чойжоованчиг сан - гийн нэрэмжит шагнал Олон

Users also searched:

мэдээлэл,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →